Handelsbetingelser 2018

Forbehold:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra JimaHegn.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og JimaHegn.dk JimaHegn.dk sørger for levering med Post Danmark (små pakker), K. Hansen Transport A/S, og DB Schenker-Logistics DK. Som udgangspunkt aflæsser vi den bestilte vare uden kvittering, det betyder at du som kunde ikke behøver at være hjemme til at modtage leveringen, Varen bliver aflæsset på JimaHegn.dk´s ansvar, Ønsker du varen stillet et bestemt sted skal du skrive det i kommentar til din ordre.
Forventet levering – Se leveringsfristen på det enkelte produkt. Så fremt der købes to produkter med forskellige leveringsdatoer vil den længste leveringsdato gælde. Så fremt du vælger 2 eller flere varer med forskellige leveringsdage, kan din ordre komme over 2 eller 3 gange. Vi forsøger dog altid at få hele din ordre sendt afsted samlet hvis dette er muligt.

Fortrydelsesret
Hos JimaHegn.dk har du selvfølgelig 14 dages fortrydelsesret. Det vil sige at du kan fortryde dit køb op til 14 dage fra modtagelsen af varen.
Udover at sende varen tilbage til os, kan du også udnytte din fortrydelsesret ved at nægte at modtage varen ved fragtmanden. Vælger du dette giv da venligst Fragtmanden besked på at sende varen retur med det samme, således at Jimahegn.dk ikke skal vente uforholdsmæssigt mange dage på at få varen retur.
For at kunne udnytte fortrudelsesretten skal varen tilbageleveres i samme tilstand og mængde. Fortrydelsesretten frafalder så snart produkter bliver brugt så salgsværdien falder.
Husk at indpakke varen tilstrækkeligt så der ikke kan forekomme skader på den ved returnering.Hvis du vælger at sende varen, skal det ske til vores adresse :
Jima Hegn ApS – Tornvadhavesvej 109 – DK-7080 Børkop
Når der benyttes fortrydelsesret skal du selv sørge for at fragte varen tilbage til Jima Hegn ApS og selv betale fragten.
Tilbagebetalingen foregår via kontooverførelse – Derfor er det vigtigt at der sendes Reg og Konto nummer til vores mail adresse [email protected] Bestilles der en vare som er enten bestillingsvare eller produktionsvare skal du være opmærksom på at fortrydelsesretten frafalder. Endvidere kan ordren ikke fortrydes så snart ordren er accepteret og sat til bestilling eller produktion.

Reklamationsret
Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået 24 måneder efter varen er modtaget. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.
Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi refunderer alle fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.
Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.
Når du ønsker at reklamere over et produkt skal der indsendes et billede som dokumentation, hvorefter vi vil behandle reklamationen. Billedet/billederne indsendes på E-mail adresse: [email protected]
Når du returnerer varen, bedes du angive følgende bemærkninger på pakken: Gerne ordrenummer og eller fakturanummer.

Bestilling
Bestilling af varer foregår Online. Når du har fundet den vare du gerne vil købe, vælger du en eventuel variant i form af størrelse eller farve. Tryk derefter på “Læg i Kurv” og varen er i indkøbskurven. Du kan til enhver tid se hvad du har bestilt og se det samlede beløb oppe i højre hjørne. Der kan foretages rettelser i det bestilte, lige indtil ordren er afsendt. Har du fortrudt en vare, trykker du blot på krydset til venstre for produktet i kassen.
Er du færdig med at handle og ønsker nu at bestille, tryk på “Gå Til Kassen”.
Alle priser er inkl. moms og andre afgifter & alle kontrakter indgås på Dansk. Bestilles der en vare som er enten bestillingsvare eller produktionsvare skal du være opmærksom på at fortrydelsesretten frafalder. Endvidere kan ordren ikke fortrydes så snart ordren er sat til bestilling eller produktion.

Betaling
I vores e-butik kan du betale med følgende betalingsmidler:
Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Visa Electron, MaestroCard, JCB samt Bank overførsel.
Bank overførsel til Spar Nord Reg: 9347 Kontonr: 4587628479
(Bemærk: Bankoverførsel gælder kun til erhvervsdrivende med gyldigt CVR nr. eller kunder i udlandet).
Husk at opgive ordrenummer, navn og adresse, hvis du forudbetaler. Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr. når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.
Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Jimahegn.dk eller andre har mulighed for at læse dataene.
Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra Jimahegn.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet. Har du Montage med i købet så trækker vi først pengene når Montagen er færdig og du som kunde er tilfreds med arbejdet.

Registrering af oplysninger
Vi videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender. De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

 

Montagebetingelser 2018

Forbehold:
Det forudsættes at entreprisen skal kunne udføres i en kontinuerlig proces uden delstop af årsager, som er Jima Hegn uvedkommende. Er nedenstående ikke som aftalt, forbeholdes ret til at udskyde arbejdet og der faktureres særskilt efter brugt tid og kørsel. Eventuelt ekstra arbejde afregnes med kr. 495,- pr. time. Kørsel takseres med 4,15,- pr. ekstra kørt kilometer. Bortskaffelse af hæk, gammelt hegn, jord/affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn eller lossepladsafgift og er ikke en del af entreprisen, med mindre andet er aftalt skriftlig med bygherre.

Hegnslinjen:
Det forudsættes at hegnslinjen er ryddet, plan og beskåret for grene således, at Jima Hegn uden gener kan køre med vort normale montagemateriel såsom minilæsser, lastbil etc. Dertil kræves det at Jima Hegn let kan komme  til arbejdsområdet med trailer.  Anvisning og afsætning af hegns linje, rydning/beskæring samt placering af hegn og låger er ikke med i Jima Hegns entreprise, med mindre andet er aftalt skriftlig med bygherre.

Jordforhold:
Montage prisen er givet under forudsætning af at opsætningen kan foretages i almindelige jordbundsforhold. Dvs. der må ikke være sten, kabler, trærødder, flisebelægning eller lignende i jorden som vanskeliggør Jima Hegns arbejde.

LER oplysning:
Det påhviler bygherre at fremkomme med lednings og forsyningslinjers oplysninger samt anvise disse. Eventuelle skader som følge af manglende anvisning er Jima Hegn uvedkommende. Dette er også̊ gældende hvor Jima Hegn fremskaffer LER oplysninger. Bygherre bærer ansvar for om der kræves gravetilladelse på arbejdsstedet. Ved ingen besked eller oplysning, er det at betragte som om der ikke forefindes eller kræves noget af ovenstående. Ved elektriske installationer er det bygherre der fremfører forsyning og nedlægger tom rør samt afsætter kabelbrønde, med mindre andet er aftalt skriftligt med bygherre.

Betaling:
Jima Hegn ApS udsender elektronisk via E- mail, et betalingslink for materialer samt et betalingslink for montagen, disse betales via en online kreditkort transaktion på vores hjemmeside som går ind og reservere beløbet på bygherres konto. På den måde er Jima Hegn ApS forsikrede på at kreditværdigheden i forløbet. Jima Hegn ApS hæver IKKE transaktionen/reservationen før montagen er udført 100% tilfredsstillende for bygherren. Bygherrens sikkerhed med kreditkort betaling er at der altid er en indbygget forsikring med en selvrisiko på 1.200 Kr. Hvilket betyder at bygherre via sin bank, altid kan trække en transaktion tilbage, hvis det ikke ydelsen lever op til det forventede. Eventuelt ekstra arbejde faktureres efter endt arbejde, med mindre andet er aftalt skriftlig med bygherre.

Efter montage:
Når montøren er færdig med at opsætningen vil Jima Hegn ApS kontakte bygherre. Dette er for at sikre at alt er gået som planlagt og om det har været 100% tilfredsstillende. Skulle alt være sket til fuld forventning så vil Jima Hegn ApS bede om accept til at overfører den sidste transaktion/reservation for montering.

Skader:
Et erstatningskrav mod Jima Hegn kan ikke overstige fakturabeløbet eksklusive moms for den solgte ydelse. Reetablering af belægning samt evt. køreskader påhviler bygherre, opgravet jord udjævnes ved stedet af Jima Hegn, eller lægges i deponi af Jima Hegn i umiddelbar nærhed, med mindre andet er aftalt skriftlig med bygherre.

Ved tvister:
I tilfælde af, at kunden ikke skulle være tilfreds med hegnsmontørens arbejde, så tilbageholdes transaktionen/reservationen for opsætningsdelen indtil hegnsmontøren har udbedret fejl og mangler. Ved større tvister mellem bygherre og montøren, vil Jima Hegn ApS sende en projektleder over på stedet for at løse stridighederne. Herefter vil opgaven blive løst til fordel for bygherren, så Jima Hegn ApS kan stå inde for arbejdets udførelse. Eventuelle tvister som ikke kan afvikles med bygherre, afgøres efter dansk lov ved retten i Kolding.

Force majeure:
Jima Hegn er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure. Som force majeure betragtes eksempelvis arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke var herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse af sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.